MRS-K08

49-シリンダープラグラバー

¥4,070 - ポイント
  • 49-シリンダープラグラバー

MRS-K08

49-シリンダープラグラバー

¥4,070 - ポイント
01.エンジン系
KAWASAKI
Z1/Z2/KZ
Z1000Mk2/Z750FX
Z1R

【対応車種】KAWASAKI Z/KZ

【商品詳細】
シリンダーの冷却フィンの間に装着する硬質ラバーのプラグ。
1台分(8個)。メーカー規格品。