MRS-H75-44R

49-ハンドルスイッチ 右

¥20,900 - ポイント
  • 49-ハンドルスイッチ 右

MRS-H75-44R

49-ハンドルスイッチ 右

¥20,900 - ポイント
04.電装系
CB750Four
HONDA

【対応車種】HONDA CB750Four K4

【商品詳細】
CB750Four K4に対応のハンドルスイッチ 右です。

メーカー規格品。キルスイッチは赤。